Cartutxos de dades LTO

LTO (Linear Tape-Open) és un tipus de cinta magnètica duradora que s’utilitza específicament per a l’emmagatzematge de dades. Gràcies a la seva fiabilitat i gran capacitat d’emmagatzematge, aquest suport s’ha estandarditzat a les indústries de cinema i publicitat. El seu principal ús és per a backup i arxiu.

La tecnologia de cinta de LTO s'ha dissenyat per oferir una fiabilitat i un rendiment excepcionals amb el cost per GB més baix.

Tucan Media® ofereix als nostres clients més seguretat. Gràcies als nostres sistemes, realitzem el càlcul de les sumes de verificació MD5 i xxHash.
La suma de verificació MD5 es compon d’una cadena de números i lletres que s’utilitzen per a identificar de manera única a un fitxer. Aquesta suma de verificació, s’utilitza cada vegada i amb més freqüència per verificar si la còpia d’un arxiu és idèntica a l’original.

Necessita assessorament?

Consulteu-nos per veure com li podem ajudar.